Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kształcenia Zawodowego

Projekty Unijne realizowane w CKP w latach 2001-2017

Wykorzystanie środków unijnych  przez Centrum Kształcenia Praktycznego  w Tarnobrzegu  w latach 2001-2017

 1. Konkurs na najskuteczniejsze i najlepiej rozwinięte plany działania szkół zawodowych i Centrów Kształcenia Praktycznego, PHARE 2001 Spójność społeczna i gospodarcza Województwo Podkarpackie – wyposażenie pracowni Mechatronicznej UNI TR@IN na wartość 33 174,50 €  oraz  pracowni budowlanej w sprzęt geodezyjny na kwotę 20254,44 €  łącznie 53428,94 €
 1. Projekt ,,Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych” – wyposażenie pracowni w zawodzie Posadzkarz na wartość    26 736,12 zł.
 1. Projekt ,,Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych” – wyposażenie pracowni w zawodzie Malarz - tapeciarz na wartość    39 645,12 zł.
 1. Projekt ,,Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych” – wyposażenie pracowni w zawodzie Murarz na wartość    49 524,68 zł.
 1. Projekt ,,Pracownie komputerowe Centrów Kształcenia Praktycznego i Centrów Kształcenia Ustawicznego„-wyposażenie pracowni Komputerowej na wartość 87 892,92 zł.
 1. Projekt ,,Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych”  - wyposażenie pracowni w zawodzie Monter instalacji i urządzeń sanitarnych na wartość 7628,16 zł.
 1. Projekt ,,Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów   zawodowych” wyposażenie pracowni samochodowej  w zawodzie Mechanik pojazdów samochodowych  cz.II  wartość 125 904zł  i część I 178 842,24 razem 304746,24 zł
 1. Projekt ,,Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów   zawodowych” wyposażenie pracowni samochodowej  w zawodzie Elektromechanik pojazdów samochodowych   wartość 137663,58zł
 1. Realizacja projektu 2.4 „Reorientacja zawodowa  osób zagrożonych  procesami restrukturyzacyjnymi” dla 197 pracowników restrukturyzowanych zakładów SIARKOPOL  pod nazwą „ Doskonalenie  i nabywanie kompetencji zawodowych bezpieczną życiową szansą. Szkolenia i doradztwo zawodowe. na łączną kwotę 606 168,73 zł.   lata 2006/2007 ZPORR
 1. Realizacja projektu EFS „ Nowoczesne technologie nowoczesny pracownik”  w 2007r o łącznej wartości 130 000 zł.
 1. Realizacja projektu przez Instytut Wspierania Rozwoju Oświaty Tarnobrzegu  w partnerstwie z Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu  na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego . Projekt realizowany był  od 01.06.2010 r. do 31.08.2012  r. dla 100 uczniów z dwóch  szkół   miasta Tarnobrzeg  na łączną kwotę 1 552 873,20zł

 

Zrealizowane projekty szkoleniowe  pozwoliły min na :

 • zakup nowoczesnego sprzętu spawalniczego (4 spawarki TIG ,przecinarka plazmowa, spawarka inwertorowi, 2 automaty spawalnicze MAG na kwotę 68 000zł)
 • wykonanie wentylacji na spawalni i remont  24 000zł
 • sprzęt komputerowy i multimedialny z oprogramowaniem – około 35 000zł
 • materiały budowlane dzięki, którym wyremontowano wiele pracowni i pomieszczeń CKP (plytki, kleje, farby, tapety, panele  itp.) o łącznej wartości około 78 500 zł
 • materiały spawalnicze  na kwotę około 75000 zł
 • wyposażenie pracowni Mechatronicznej UNI TR@IN na wartość   33 174,50 €
 •  wyposażenie pracowni budowlanej w sprzęt geodezyjny na kwotę 20254,44  € 

 

Obecnie realizowane są dwa projekty :

1/ działanie 9.4 Projekt: „Synergia. Od jakości kształcenia do wzrostu zatrudnienia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego - opracowano dokumentację przetargowa opis przedmiotu zamówienia)  na sprzęt i narzędzia do pracowni CKP na łączną kwotę 82 600 zł

2 /działanie 6.4 Przebudowa Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegu poprzez przebudowę pracowni zawodowych
 i  budynku Internatu oraz  zakup wyposażenia" – Centrum Kształcenia Praktycznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014 -2020  oś priorytetowa VI  Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ  - opracowano dokumentację przetargowa(opis przedmiotu zamówienia) na sprzęt i narzędzia do pracowni CKP na łączną kwotę  1 626 655,19 zł

Centrum Kształcenia Zawodowego

Mikołaja Kopernika 5

39-400 Tarnobrzeg

tel: 15 8221839

e-mail: ckp@oswiata.tarnobrzeg.pl

 

Obiekt przy ul. Świętej Barbary 1c  tel. kontaktowy 515 308 022

Zegar