Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kształcenia Zawodowego

PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM

PRACOWNIA OBRÓBKI SKRAWANIEM

MOS  nr 32 opiekun  mgr WIESŁAW  WALSKI

 

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

  Mechanik pojazdów samochodowych

  Technik pojazdów samochodowych

  Technik mechanik;

  Ślusarz

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI

 

1. Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki Uczeń:

1) rozróżnia obrabiarki skrawające;

2) dobiera obrabiarki skrawające do wymagań obróbki, produkcji, postaci i wielkości obrabianych przedmiotów;

3) rozróżnia rodzaje obróbki skrawaniem;

4) rozpoznaje w dokumentacji technologicznej oznaczenie sposobu ustalenia i zamocowania obrabianego przedmiotu;

5) rozpoznaje elementy ostrza narzędzia skrawającego i jego geometrię;

6) dobiera narzędzia skrawające do właściwości obrabianego materiału, rodzaju obróbki i obrabiarki;

7) dobiera wartości parametrów skrawania do zabiegów obróbki skrawaniem;

8) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe, uwzględniając dokładność obróbki obrabianych przedmiotów;

9) uzbraja obrabiarki w uchwyty i przyrządy obróbkowe do rodzaju wykonywanych operacji oraz zgodnie z dokumentacją technologiczną.

 

2.Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

Uczeń:

1) sprawdza działanie obrabiarek skrawających zgodnie z dokumentacją;

2) mocuje narzędzia skrawające w uchwytach narzędziowych;

3) ustala i mocuje przedmioty do obróbki w uchwytach i przyrządach obróbkowych;

4) nastawia parametry obróbki zgodnie z dokumentacją technologiczną;

5) uruchamia obrabiarki skrawające i steruje przebiegiem obróbki;

6) wykonuje operacje obróbki skrawaniem zgodnie z dokumentacją technologiczną:

7) rozpoznaje zjawiska wywołane oddziaływaniem ostrza narzędzia na przedmiot obrabiany;

8) dokonuje wymiany narzędzi skrawających po zakończeniu procesu obróbki lub w przerwie tego procesu;

9) prowadzi kontrolę procesu obróbki;

10) posługuje się narzędziami i przyrządami pomiarowymi;

11) wykonuje konserwację konwencjonalnych obrabiarek skrawających.

WYPOSAŻENIE PRACOWNI

  • stoły ślusarskie z zamontowanymi imadłami
  • stanowisko montażowe
  • wiertaka słupowa i  stołowa
  • frezarki pionowe i poziome konwencjonalne i z  odczytem cyfrowym
  • dłutownica pionowa
  • piła ramowa
  • tokarki uniwersalne i rewolwerowa konwencjonalne i z odczytem cyfrowym
  • strugarki
  •  szafy narzędziowe

Pracownia w obiektywie

Utworzono dnia 10.07.2019, 10:03

 

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego

Mikołaja Kopernika 5

39-400 Tarnobrzeg

tel: 15 8221839

e-mail: ckp@oswiata.tarnobrzeg.pl

 

Obiekt przy ul. Świętej Barbary 1c  tel. kontaktowy 515 308 022

Zegar