Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kształcenia Zawodowego

PRACOWNIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PRACOWNIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

MIE  nr 29 opiekun mgr inż. JÓZEF SUROWANIEC

 

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

  • Technik elektryk
  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI

EE.05.Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

1.Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych

Uczeń:

1)wykonuje instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych i przemysłowych zgodnie z dokumentacją;

2)sporządza schematy ideowe i montażowe instalacji elektrycznej;

3)trasuje przebiegi przewodów i rozmieszczenie osprzętu instalacyjnego na podstawie dokumentacji;

4)dobiera narzędzia do wykonywania montażu i demontażu instalacji elektrycznych w różnych technologiach;

5)wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi na podstawie dokumentacji

6)sprawdza poprawność działania instalacji elektrycznej i środków ochrony przeciwporażeniowej po montażu;

7)przeprowadza oględziny instalacji elektrycznych;

8)lokalizuje usterki występujące w instalacjach elektrycznych;

9)dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;

10)wykonuje wymianę uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;

11)wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;

12)wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją

 

WYPOSAŻENIE PRACOWNI

  • 6 stanowisk dydaktyczno egzaminacyjnych zgodnych ze standardami CKE
  • zestawy narzędzi monterskich-6kpl
  • mierniki uniwersalne-6szt
  • mierniki cęgowe-6szt
  • osprzęt instalacyjny elektryczny - 6kpl

Pracownia w obiektywie

Utworzono dnia 10.07.2019, 10:13

Centrum Kształcenia Zawodowego

Mikołaja Kopernika 5

39-400 Tarnobrzeg

tel: 15 8221839

e-mail: ckp@oswiata.tarnobrzeg.pl

 

Obiekt przy ul. Świętej Barbary 1c  tel. kontaktowy 515 308 022

Zegar