Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kształcenia Zawodowego

PRACOWNIA ELEKTROMECHANIKI SAMOCHODOWEJ

PRACOWNIA ELEKTROMECHANIKI SAMOCHODOWEJ

MOS  nr 11 opiekun WIESLAW KOŚLA

 

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Elektromechanik pojazdów  samochodowych
 • Technik pojazdów samochodowych

 

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI

MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

1.Obsługiwanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Uczeń:

1)rozpoznaje elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, które wymagają obsługi i konserwacji;

2)wykonuje czynności obsługowe i konserwacyjne elementów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

3)wykonuje montaż i konfigurację akcesoriów i osprzętu elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych zgodnie z dokumentacją techniczną;

2.Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Uczeń:

1)rozróżnia metody diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

2)rozpoznaje elektryczne i elektroniczne elementy oraz układy pojazdów samochodowych;

3)określa zakres diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

4)stosuje programy komputerowe do diagnostyki elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

5)wykonuje pomiary diagnostyczne elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

6)interpretuje wyniki pomiarów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

7)ocenia stan techniczny elektrycznych i elektronicznych elementów oraz układów pojazdów samochodowych z zastosowaniem urządzeń diagnostycznych;

8)sporządza dokumentację wykonanych pomiarów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

3.Naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Uczeń:

1)analizuje schematy elektrycznych i elektronicznych układów i instalacji pojazdów samochodowych;

2)lokalizuje uszkodzenia elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

3)dobiera metody naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

4)dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych i posługuje się nimi;

5)wykonuje demontaż elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

6)wymienia uszkodzone układy lub elementy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

7)wykonuje regulacje elementów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

8)przeprowadza próby po naprawie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

9)sporządza kalkulację kosztów wykonania usługi

WYPOSAŻENIE PRACOWNI

 • tester diagnostyczny z oprogramowaniem +laptop do diagnostyki OBDII -3szt
 • stół  z imadłem -1szt
 • wózki narzędziowe -2szt
 • pojazdy samochodowe  Renault Twingo  2012r benzyna -3szt
 • pojazdy samochodowe Fiat UNO -5szt
 • stoły dydaktyczne Mechatronika Poznań z modelami instalacji elektrycznej  pojazdu -5szt
 • akumulatory
 • urządzenie rozruchowe
 • mierniki samochodowe uniwersalne i cęgowe
 • prostownik
 • stanowisko testowania alternatorów
 • lutownice
 • inne wyposażenie zgodnie ze standardami  CKE

Pracownia w obiektywie

Utworzono dnia 10.07.2019, 10:25

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego

Mikołaja Kopernika 5

39-400 Tarnobrzeg

tel: 15 8221839

e-mail: ckp@oswiata.tarnobrzeg.pl

 

Obiekt przy ul. Świętej Barbary 1c  tel. kontaktowy 515 308 022

Zegar