Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kształcenia Zawodowego

PRACOWNIA SAMOCHODOWA

PRACOWNIA SAMOCHODOWA

MOS  nr 14 opiekun WIESLAW STALA

 

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

  Mechanik pojazdów samochodowych

  Technik pojazdów samochodowych

 

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI

MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Uczeń:

 

1) charakteryzuje budowę pojazdów samochodowych oraz wyjaśnia zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów;

2) określa podzespoły i zespoły pojazdu samochodowego;

2. Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych Uczeń:

1) lokalizuje uszkodzenia zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych;

2) dobiera metody i określa zakres naprawy pojazdu samochodowego;

3) wykonuje demontaż zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

4) przeprowadza weryfikację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

6) dobiera zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany;

5) wymienia uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych;

6) wykonuje montaż podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;

7) wykonuje konserwację zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych;

8) wyjaśnia zasady eksploatacji pojazdów samochodowych oraz dobiera materiały eksploatacyjne;

 

WYPOSAŻENIE PRACOWNI

modele silników pojazdów samochodowych  na stojakach benzyna i diesel -9 szt

modele różnych silników -5szt

stoły dydaktyczne do demontażu i montażu silników pojazdów samochodowych -4szt

stół ślusarski z imadłem-1szt

wózki narzędziowe -2szt

katalogi i książki serwisowe

żuraw warsztatowy -1szt

prasa hydrauliczna 20T-1szt

wiertarka stołowa -1szt

Pracownia w obiektywie

Utworzono dnia 10.07.2019, 10:22

 

Centrum Kształcenia Zawodowego

Mikołaja Kopernika 5

39-400 Tarnobrzeg

tel: 15 8221839

e-mail: ckp@oswiata.tarnobrzeg.pl

 

Obiekt przy ul. Świętej Barbary 1c  tel. kontaktowy 515 308 022

Zegar