Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kształcenia Zawodowego

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

1.       TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ to zawód, który przygotowuje do nadzorowania i  wykonywania szeregu robót instalacyjnych w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem szybko następujących zmian zarówno w gamie materiałów jak i technologii robót instalacyjnych

 

2.       Współpraca z firmami produkującymi nowoczesne materiały instalacyjne – pokazy dla uczniów  w czasie których uczniowie praktycznie zaznajamiają się z najnowszymi materiałami do robót instalacyjnych

 

3.       Kwalifikacje uzyskiwana w wyniku kształcenia:

a)       Kwalifikacja 1

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych;

a)       Kwalifikacja 2

 BD.22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 

4.       Sylwetka absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych;

2) organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci  wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;

3) organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

4) organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą oraz modernizacją sieci i instalacji sanitarnych;

5) organizowania i wykonywania robót związanych eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

 

5.       Technik Inżynierii sanitarnej to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania kompleksowych prac instalacyjnych- budowlanych,  Absolwent kierunku może pracować w we wszystkich firmach budowlanych oraz rzemieślniczych zakładach remontowo-budowlanych. Może również samodzielnie nadzorować i wykonywać wszelkie prace instalacyjne w domach i mieszkaniach, obiektach użyteczności publicznej zakładach produkcyjnych   i innych w ramach własnej działalności gospodarczej.

 

6.       Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W pełni wyposażona w nowoczesny sprzęt i narzędzia, spełniająca wymogi egzaminacyjne pracownia: technika urządzeń sanitarnych

Centrum Kształcenia Zawodowego

Mikołaja Kopernika 5

39-400 Tarnobrzeg

tel: 15 8221839

e-mail: ckp@oswiata.tarnobrzeg.pl

 

Obiekt przy ul. Świętej Barbary 1c  tel. kontaktowy 515 308 022

Zegar