Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kształcenia Zawodowego

TECHNIK ELEKTRYK

 1. TECHNIK ELEKTRYK to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.
 1. Informacja dodatkowe uczniowie odbywający zajęcia praktyczne w  naszym Centrum odbywają część zajęć w rzeczywistych warunkach pracy  w zakładzie produkującym rozdzielnie elektryczne

 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

a) Kwalifikacja 1:  EE.05. Montaż , uruchamianie i konserwacja instalacji ,maszyn i urządzeń   elektrycznych

b) Kwalifikacja 2: EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń  i instalacji elektrycznych

 

 1. Sylwetka absolwenta

 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • eksploatowania instalacji elektrycznych;
 • eksploatowania maszyn i urządzeń elektrycznych
 • f)uzyskania  dodatkowych uprawnień tj, uprawnień SEP do 1 kV (w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych  do 1 kV - )

 

 1. Technik elektryk  znajdzie zatrudnienie w:

zakładach energetycznych, elektrowniach, w zakładach prze­mysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakła­dach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatu­jących maszyny i urządzenia elektryczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych.  Może  prowadzić własną firmę usługową.

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
 • pracownia elektrotechniki i elektroniki

 wyposażona w: stanowiska pomiarowe, zawierające stoły laboratoryjne zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zapewniające ochronę przeciwporażeniową, przeciwprzepięciową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane napięcia stałego, autotransformatory, generatory funkcyjne; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, oscyloskopy; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów; stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych;

 • pracownię montażu, konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych

wyposażoną w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych , przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska montażowe  zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń; autotransformatory jednofazowe i trójfazowe; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, w tym mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej; maszyny i urządzenia elektryczne przystosowane do pomiarów; układy elektronicznego sterowania maszynami i urządzeniami elektrycznymi stanowiska komputerowe dla uczniów z oprogramowaniem umożliwiającym tworzenie dokumentacji technicznej oraz symulację pracy maszyn i urządzeń elektrycznych;

 • pracownię montażu, konserwacji i eksploatacji instalacji elektrycznych,

wyposażoną w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych ,przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska wyposażone w drewnopodobne ściany o wymiarach ok. 1,6 m x 2 m (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową i przeciwprzepięciową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne stanowiskowe i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do montażu instalacji elektrycznych; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, w tym mierniki rezystancji izolacji, mierniki parametrów instalacji elektrycznych, liczniki energii elektrycznej; stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym projektowanie instalacji elektrycznych i tworzenie dokumentacji technicznej instalacji elektrycznych;  stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem, projektorem multimedialnym oraz wizualizerem.  

Centrum Kształcenia Zawodowego

Mikołaja Kopernika 5

39-400 Tarnobrzeg

tel: 15 8221839

e-mail: ckp@oswiata.tarnobrzeg.pl

 

Obiekt przy ul. Świętej Barbary 1c  tel. kontaktowy 515 308 022

Zegar