Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kształcenia Zawodowego

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

1.       TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE to zawód, który przygotowuje do nadzorowania i  wykonywania szeregu robót wykończeniowych w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem szybko następujących zmian zarówno w gamie materiałów jak i technologii robót wykończeniowych.

 

2.       Współpraca z firmami produkującymi nowoczesne materiały budowlane – pokazy dla uczniów  w czasie których uczniowie praktycznie zaznajamiają się z najnowszymi materiałami do prac montażowych i wykończeniowych

 

3.       Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

a)       BD. 04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

b)       BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

 

4.       Sylwetka absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych;

2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

3) montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych;

4) koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych;

5) organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;

6) sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie

 

5.       TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania kompleksowych prac wykończeniowych - budowlanych,  Absolwent kierunku może pracować w we wszystkich firmach budowlanych oraz rzemieślniczych zakładach remontowo-budowlanych. Może również samodzielnie nadzorować i wykonywać wszelkie prace wykończeniowe w domach i mieszkaniach, obiektach użyteczności publicznej  i innych w ramach własnej działalności gospodarczej.

 

6.       Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt i narzędzia, spełniające wymogi egzaminacyjne pracownie: suchej zabudowy, malarsko – tapeciarska i posadzkarsko okładzinowa oraz pracownia kosztorysowania

Centrum Kształcenia Zawodowego

Mikołaja Kopernika 5

39-400 Tarnobrzeg

tel: 15 8221839

e-mail: ckp@oswiata.tarnobrzeg.pl

 

Obiekt przy ul. Świętej Barbary 1c  tel. kontaktowy 515 308 022

Zegar