Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kształcenia Zawodowego

PRACOWNIA URZĄDZEŃ i SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

PRACOWNIA URZĄDZEŃ i SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

MUiSEO  nr 34 opiekun mgr Tomasz Wójtowicz

 

KSZTAŁCIMY W ZAWODACH:

  • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • Technik urządzeń  sanitarnych

 

ZDOBYWANE UMIEJĘTNOŚCI

BD.17.Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej1.Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

1.Organizowanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

2.Wykonywanie montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

BD.18.Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

1.Monitorowanie i nadzór systemów energetyki odnawialnej

2.Konserwacja oraz naprawa urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Uczeń:

1)posługuje się dokumentacją, normami oraz instrukcjami montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

2)dobiera urządzenia do pozyskiwania energii odnawialnej

3)dobiera materiały do montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

4) dobiera sprzęt i narzędzia do montażu urządzeń i instalacji stosowanych do pozyskiwania i przetwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

5)wyznacza miejsca montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną;

6)posługuje się narzędziami i sprzętem podczas montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

7)wykonuje montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

wykonuje prace związane z konserwacją, naprawą i demontażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

8)odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej;

9)rejestruje i interpretuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej urządzeń energetyki odnawialnej;

10)rozpoznaje nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemów energetyki odnawialnej;

 11)ocenia stan techniczny systemów energetyki odnawialnej

12)uruchamia urządzenia i systemy energetyki odnawialnej;

13)wykonuje okresowe przeglądy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

14)wykonuje czynności związane z konserwacją i naprawą urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

WYPOSAŻENIE PRACOWNI

  • 1 stanowisko komputerowe z oprogramowaniem Windows 10
  •  tablica
  •  rzutnik multimedialny

Pracownia w obiektywie

Utworzono dnia 10.07.2019, 09:27

Centrum Kształcenia Zawodowego

Mikołaja Kopernika 5

39-400 Tarnobrzeg

tel: 15 8221839

e-mail: ckp@oswiata.tarnobrzeg.pl

 

Obiekt przy ul. Świętej Barbary 1c  tel. kontaktowy 515 308 022

Zegar