Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kształcenia Zawodowego

TECHNIK BUDOWNICTWA

1.       TECHNIK BUDOWNICTWA to zawód, który przygotowuje do nadzorowania i  wykonywania szeregu robót wykończeniowych w budownictwie ze szczególnym uwzględnieniem szybko następujących zmian zarówno w gamie materiałów jak i technologii robót wykończeniowych.

 

2.       Współpraca z firmami produkującymi nowoczesne materiały budowlane – pokazy dla uczniów  w czasie których uczniowie praktycznie zaznajamiają się z najnowszymi materiałami i technologiami

 

3.       Kwalifikacje uzyskiwana w wyniku kształcenia:

a) Kwalifikacja 1

   BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych;

b)Kwalifikacja 2:

   BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

 

4.       Sylwetka absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych;

2) koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych;

3) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

4) organizowania i  kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;

5) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;

6) sporządzania kosztorysów na roboty budowlane

 

5.       TECHNIK BUDOWNICTWA to zawód bardzo wszechstronny, który daje kwalifikacje do wykonywania kompleksowych prac budowlano - montażowych,  Absolwent kierunku może pracować w we wszystkich firmach budowlanych oraz rzemieślniczych zakładach remontowo-budowlanych. Może również samodzielnie nadzorować i wykonywać wszelkie prace budowlano - montażowe w ramach własnej działalności gospodarczej.

 

6.       Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt i narzędzia, spełniające wymogi egzaminacyjne pracownie: murarska oraz pracownia kosztorysowania

 

Centrum Kształcenia Zawodowego

Mikołaja Kopernika 5

39-400 Tarnobrzeg

tel: 15 8221839

e-mail: ckp@oswiata.tarnobrzeg.pl

 

Obiekt przy ul. Świętej Barbary 1c  tel. kontaktowy 515 308 022