Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kształcenia Zawodowego

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

1.       MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH to zawód przygotowujący do wykonywania robót instalacyjnych, jak i konserwacji i naprawy sieci i instalacji i urządzeń doprowadzających wodę, gazowych, centralnego ogrzewania , klimatyzacji,  wentylacji i kanalizacji

 

2.       Współpraca z firmami produkującymi nowoczesne materiały instalacyjne – pokazy dla uczniów,  w czasie których uczniowie praktycznie zaznajamiają się z najnowszymi technologiami i materiałami instalacyjnymi. Jest możliwość zdobycia zawodu w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

 

3.       Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 

4.       Sylwetka absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montażem instalacji sanitarnych;

2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;

3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

4) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz instalacji sanitarnych. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych po potwierdzeniu kwalifikacji BD.05. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik inżynierii sanitarnej po potwierdzeniu kwalifikacji BD.22. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

5.       Hydraulik (inaczej monter instalacji sanitarnych) zajmuje się montażem, instalacją i naprawą instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Hydraulik najpierw montuje instalacje, a potem dba o utrzymanie ich prawidłowego funkcjonowania, dokonuje przeglądów sieci rur doprowadzających do domów, budynków i zakładów przemysłowych ciepłą i zimną wodę, gaz i odprowadzających ścieki. Jego zadaniem jest także utrzymanie w budynkach prawidłowego funkcjonowania instalacji ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania oraz instalacji gazowych i kanalizacyjnych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku usuwa doraźne awarie, ale także zajmuje się naprawami planowanymi i modernizacją sieci instalacji i urządzeń. Do jej zadań należy układanie, spawanie, uszczelnianie rur, montaż specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, ilości przepływu wody, gazu, ropy itp. Takie prace wykonywane są najczęściej na podstawie rysunków technicznych, dlatego hydraulik powinien sprawnie je odczytywać.

 

6.       Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

W pełni wyposażone w nowoczesny sprzęt i narzędzia, spełniające wymogi egzaminacyjne pracownie: technika inżynierii sanitarnej

Centrum Kształcenia Zawodowego

Mikołaja Kopernika 5

39-400 Tarnobrzeg

tel: 15 8221839

e-mail: ckp@oswiata.tarnobrzeg.pl

 

Obiekt przy ul. Świętej Barbary 1c  tel. kontaktowy 515 308 022

Zegar