Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kształcenia Zawodowego

BETONIARZ-ZBROJARZ

1.       BETONIARZ-ZBROJARZ to osoba, która wykonuje elementy betonowe lub żelbetonowe do konstrukcji nośnych budowli lub elementów wypełniających budowlę, a także tworzy elementy żelbetonowe dróg, mostów, budowli melioracyjnych i innych. Pracownik ten operuje dwoma rodzajami materiałów: betonem i stalą. Do głównych obowiązków osoby tej należy, m.in.: przygotowanie i zmontowanie zbrojenia, przygotowanie, ułożenie mieszanki betonowej, wybór odpowiedniego gatunku stalowych prętów o określonej średnicy oraz przycięcie ich na odpowiedni wymiar i wygięcie w odpowiedni kształt, na miejscu budowy układa zbrojenie w szalunkach i formach w sposób zgodny z projektem konstrukcyjnym. Poza tym zbrojenie ułożone w formach pracownik zalewa betonem oraz nadzoruje proces „dojrzewania" betonu, wyjmowanie z form prefabrykaty i zwilża je wodą.

 

2.       Jest możliwość zdobycia zawodu w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

 

3.       Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia:

BD.12. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

 

4.       Sylwetka absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania i montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniu lub formie; 2) wykonywania mieszanek betonowych;

3) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu.

 

5.       Betoniarz zbrojarz to praca fizyczna. Pracownik pracuje zarówno w zespołach jak i indywidualnie. Czas pracy to ok. 8 godzin dziennie. Zbrojarze Betoniarze często pracują poza stałym miejsca zamieszkania, pracodawcy organizują im zakwaterowanie w pobliżu miejsca pracy. Rożne są warunki pracy tego pracownika, np.: w zakładach produkcyjnych wykonuje się pracę w halach, w pomieszczeniach zamkniętych i ogrzewanych, na budowach drogowo-mostowych, melioracyjnych (praca w rowach i w błocie), w budynkach - praca często na dużych wysokościach lub pod ziemią w wykopach, np. przy zbrojeniu metra. Pracownik ten może być zatrudniony, np.: w wytwórni polowej drobnych elementów budowlanych betonowych i żelbetowych (np. pustaki, belki, bloczki), na wszystkich budowach, tj. na budowach drogowo-mostowych, melioracyjnych, budynków, a także może otworzyć własną działalność gospodarczą wykonując usługi w zakresie swojej specjalności.

 

6.       -

Centrum Kształcenia Zawodowego

Mikołaja Kopernika 5

39-400 Tarnobrzeg

tel: 15 8221839

e-mail: ckp@oswiata.tarnobrzeg.pl

 

Obiekt przy ul. Świętej Barbary 1c  tel. kontaktowy 515 308 022

Zegar