Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kształcenia Zawodowego

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to całkowicie bezpłatny kurs dla grupy 20 osobowej prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby pełnoletnie bez względu na wykształcenie.

 Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

 

W roku szkolnym 2018/2019 planuje się realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych (formy zaoczne):

  • B. 09 Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych
  • B. 18 Wykonywanie robót murarskich i  tynkarskich
  • MG. 20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
  • MG.12 Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów  pojazdów samochodowych 
  • M. 12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych  i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

          Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kurs zobowiązani są złożyć kartę zgłoszeniową w formie papierowej w sekretariacie Centrum (wg wzoru umieszczonego poniżej - podanie KKZ)  oraz zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do podjęcia nauki w zawodzie.

 O zakwalifikowaniu na kurs decyduje powołana przez Dyrektora Centrum Komisja Rekrutacyjna.

  Podstawą przyjęcia jest kolejność zgłoszenia.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu przy niewystarczającej liczbie słuchaczy.

ZAŁĄCZNIKI:

								

formularz zgłoszeniowy KKZ

Utworzono dnia 07.06.2018, 14:43

formularz zgłoszeniowy KKZ

Kwalifikacyjny kurs zawodowy

Utworzono dnia 16.03.2018, 14:18

Centrum Kształcenia Zawodowego

Mikołaja Kopernika 5

39-400 Tarnobrzeg

tel: 158221839

e-mail: ckp@oswiata.tarnobrzeg.pl