Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kształcenia Zawodowego

Oferta Pracy!

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego

39-400 TARNOBRZEG ul. Kopernika 5

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

NAUCZYCIEL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

BRANŻA BUDOWLANA

 

Zatrudnienie na umowę o pracę od 1 września 2020r. na rok szkolny 2020/2021

dla dwóch osób – pełny etat (20/20)

 

 

 1. Wymagania niezbędne:

 

- obywatelstwo polskie,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

- Wykształcenie - wymagania (jedno z poniższych), co najmniej:

 • dyplom technika budownictwa  z przygotowaniem pedagogicznym,
 •  tytuł mistrzowski w zawodzie malarz i przygotowanie pedagogiczne,
 •  tytuł mistrzowski w zawodzie monter suchej zabudowy i przygotowanie pedagogiczne,
 •  tytuł mistrzowski w zawodzie posadzkarz i przygotowanie pedagogiczne,
 • tytuł mistrzowski w zawodzie glazurnik (fliziarz) i przygotowanie pedagogiczne,
 • tytuł mistrzowski w zawodzie technolog robót wykończeniowych
  i przygotowanie pedagogiczne.

Do obowiązków nauczyciela praktycznej nauki zawodu należy prowadzenie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w przedmiotach budowlanych dla uczniów szkoły branżowej.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

 1.  Klauzula informacyjna dotycząca naboru
 2.  Oświadczenie
 3.  Formularz rekrutacyjny
 4.  Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie;
 5.  Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne (w zamkniętych kopertach) należy składać w Sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnobrzegu ul. Kopernika 5  w terminie do 28.08.2020 roku do godz. 12.00  z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – nauczyciel praktycznej nauki zawodu – branża budowlana

 

 

 

Tarnobrzeg, dnia 20.08.2020r.                                                                                       

 

 

                                  Dyrektor CKZ

                                                                                                                  mgr inż. Józef Surowaniec

Centrum Kształcenia Zawodowego

Mikołaja Kopernika 5

39-400 Tarnobrzeg

tel: 158221839

e-mail: ckp_tbg@poczta.onet.pl

ckp@oswiata.tarnobrzeg.pl