Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kształcenia Zawodowego

REKRUTACJA NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE 2019/2020

Utworzono dnia 28.06.2019

Pragniemy poinformować, że rozpoczynamy rekrutację na kwalifikacyjne kursy zawodowe na  rok szkolny 2019/2020 r.

Czym jest kwalifikacyjny kurs zawodowy i co daje jego ukończenie?

Jest formą kształcenia zawodowego dla osób dorosłych (ukończone 18 lat)

Uczestnikiem kursu może być każda osoba bez względu na wykształcenie, po: szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, technikum, liceum ogólnokształcącym i wyższej uczelni

Dzięki podziałowi każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się. Osoba, która zdobędzie w trakcie nauki kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód

Absolwenci kursu uzyskują:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego.

Po zdaniu egzaminu możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Dyplom z tytułem technika po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód, warunkiem jest posiadanie wykształcenia średniego

Osoba, która posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe a nie uzupełni wykształcenia średniego, będzie posiadała uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Informujemy, że na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez CKP przyjmuje się tylko tych Kandydatów, którzy posiadają zaświadczenie lekarskie, zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184).

Zaświadczenie lekarskie należy dołączyć do Wniosku o przyjęcie na kurs.

Skierowanie na badanie lekarskie należy pobrać w sekretariacie CKP. Badanie należy wykonać we własnym zakresie w dowolnym ośrodku medycyny pracy (badanie to nie jest refundowane, CKP nie ma w tym zakresie podpisanej umowy z żadnym ośrodkiem medycyny pracy).

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów:

 

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego na rok szkolny 2019/2020:

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych (kwalifikacja w zawodzie: Monter sieci i instalacji sanitarnych i Technik inżynierii sanitarnej) – planowe rozpoczęcie styczeń 2020

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (kwalifikacja w zawodzie Murarz – tynkarz i Technik budownictwa)- planowe rozpoczęcie styczeń 2020

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych (planowe rozpoczęcie styczeń 2020)

Aby zapisać się na kurs należy zgłosić się do sekretariatu CKP z dowodem osobistym i złożyć wniosek o przyjęcie wraz z zaświadczeniem lekarskim zawierającym orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Wniosek o przyjęcie na kurs można pobrać ze strony: http://ckp.tbg.net.pl/pliki/plik/podanie-kkz-1528375401.pdf.

 

W roku szkolnym 2019/2020 rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe jest przeprowadzona  w następujących terminach:

1. Termin postępowania rekrutacyjnego: od 26.08.2019 r. do 30.09.2019 r. w tym:

a) składanie dokumentów: od 26.08.2019 r. do 30.09.2019 r.

b) opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia: 02.10.2019 r

c) opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych : 10.09.2019 r.

2. Termin postępowania uzupełniającego: od 11.10.2019 r. do 30.11.2019 r. w tym:

a) składanie dokumentów: od 11.10.2019 r. do 30.11.2019 r.

b) opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia: 02.12.2019 r.

c) opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych : 09.12.2019 r.

W przypadku złożenia wniosku o przyjęcie po 30.11.2019 r. kandydat może zostać przyjęty na wybrany kurs o ile CKP nadal dysponować będzie wolnymi miejscami.

Centrum Kształcenia Zawodowego

Mikołaja Kopernika 5

39-400 Tarnobrzeg

tel: 15 8221839

e-mail: ckp@oswiata.tarnobrzeg.pl

 

Obiekt przy ul. Świętej Barbary 1c  tel. kontaktowy 515 308 022